Hangar 1: The UFO Files

MUFON, Mutual UFO Network, je najveća privatna internacionalna organizacija sastavljena od ljudi koji se ozbiljno i studiozno bave fenomenom NLO-a. Udružili su svoje znanje i talente, a organizacija ima svoje podružnice na svim kontinentima. Sedište organizacije je u SAD, a svako ko smatra da je video NLO može im se javiti. Preko pola veka skupljali su sve informacije o letećim objektima, poseduju preko 70.000 datoteka. Sve to skupljeno je na mestu koje se zove Hangar 1. Otvorili su vrata svoje velike arhive, te se serija bavi istraživanjem njihovih podataka i spisa, tražeći dokaze o postojanju NLO-a.